Prawo nieruchomości

Kancelaria adwokacka Olgi Piaścik-Malinowskiej zajmuje się szeroko pojętym prawem nieruchomości. Pomagamy w rozwiązywaniu m.in. kwestii braku uregulowanego stanu prawnego działki.

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Problemy z nieruchomościami mogą przybrać różnorodną postać – od braku dostępu do drogi publicznej, poprzez nieuregulowane kwestie spadkowe, aż po brak ustalenia aktualnego stanu własności, który związany jest ujawnieniem we właściwych rejestrach i księgach wieczystych osób, które już dawno nie żyją, albo są nieznane z miejsca pobytu. Problemy z nieruchomościami przybierają też często postać sporów sąsiedzkich, w tym kwestii zasiedzenia nieruchomości lub ich części, albo ustalenia przebiegu granicy. We wszystkich tych sprawach zadbać należy o szczegółowe wyjaśnienie podstaw, z których właściciele lub posiadacze wywodzą korzystne dla siebie skutki prawne, takie jak uzyskanie prawa własności, prawa służebności czy ochrona naruszonego posiadania.

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości to skomplikowany proces, w którym Kancelaria Olgi Piaścik-Malinowskiej posiada bogate doświadczenie, które pozwala skutecznie chronić przysługujące naszym Klientom najszersze prawo do rzeczy, tj. prawo własności.

miniatura domu