Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje stosunki prawne między podmiotami, które występują we wzajemnych relacjach na równej pozycji tj. bez elementu podporządkowania jednego podmiotu wobec innego, jak w przypadku prawa karnego czy prawa administracyjnego. Ponadto dzieli się na prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe oraz prawo rodzinne.

Oferujemy Państwu doradztwo prawne, pisanie wniosków, pozwów, wezwań, reprezentowanie w sprawach przed Sądami, organami administracji państwowej zwłaszcza w zakresie:

 • rozwodów, separacji, spraw alimentacyjnych, podziału majątku, rozdzielności majątkowej;
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem, ustalenia pobytu dziecka przy jednym z rodziców;
 • ograniczenia praw rodzicielskich, odebrania praw rodzicielskich;
 • ustalenia ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa;
 • ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego;
 • ustalania stanu prawnego nieruchomości;
 • rozgraniczenia nieruchomości;
 • zniesienia współwłasności;
 • bezumownego korzystania;
 • reprezentacji klientów w dochodzeniu roszczeń o odszkodowania i zadośćuczynienie;
 • regulowania zapłat należności wynikających z umów;
 • spraw spadkowych, odrzucenia spadków, w tym w imieniu małoletnich dzieci, działu spadku;
 • uwłaszczeniu nieruchomości, zasiedzeniu nieruchomości.

sala sądowa

 Porady prawne i prowadzenie spraw sądowych

Zapewniamy porady prawne i prowadzenie spraw sądowych w sądach pierwszej oraz drugiej instancji przed organami administracji państwowej oraz urzędami skarbowymi. Nasi klienci liczyć mogą na wnikliwe zapoznanie się z ich problemami, a także na klarowne przedstawianie dostępnych rozwiązań prawnych. Bardzo ważnym wyznacznikiem działania naszej kancelarii jest gwarancja poczucia bezpieczeństwa, poufności oraz walki o sprawiedliwość.