Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to bardzo szeroka oraz różnorodna gałąź prawa, która koncentruje się na regulacji stosunków prawnych między różnymi podmiotami – zarówno firmami, jak i osobami fizycznymi – a organami władzy publicznej. Mowa o instytucjach państwowych oraz samorządowych. Podkreślić warto zatem, że znajomość procedur administracyjnych jest ważna w przypadku konieczności zrealizowania różnych spraw.
Dla klienta indywidualnego oferujemy pomoc w postępowaniach administracyjnych, pomoc przy sporządzeniu wniosków, czy pism do urzędów.

waga